Archive for the ‘Genel’ Category

SGK Genelgesi – 2024/7 – 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-66454725-206.05.99-95161906 Tarih:16.05.2024 Konu: 2011/13 Sayılı Gene..  

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Ver…  

7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

Mevzuatın Adı: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) 16 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…  

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi

2023 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kur…  

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru 21/3/2024 ve 3/4/2024 tarihlerinde yapılan duyuru ile Hizmet V..  

DBS Duyurusu Muhasebe/Mali Müşavirlik Gelir Alt Tür Seçeneği

Sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminden hareketle “Defter Be…   

GVK Geçici 67 Madde Tevkifat Oranlarında Değişiklik – Karar Sayısı 8434

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 30/4/2024 tarihli ve 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan 30/4/2024 ibareleri 31/7/2024 şeklinde değiştirilerek uygulama süresi 31/7/2024 […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve 32415 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 51)

Mevzuatın Adı: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) 27 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…  

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı v…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark