5746 ve 4691 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi

Mevzuatın Adı: 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4…

 

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-86006882 Tarih: 12.12.2023 Konu: 4447 sayılı Kanunun G…

 

SGK – Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru

Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesinde (Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakı…

 

2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTE…

 

Aralık 2023 Vergi Takvimi

Aralık 2023 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/10/2023 05/12/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme T…

 

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin…

 

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süre…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

28 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32383 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana… 

 

6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84232428 Konu: 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil…

 

Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84041628 Konu: Banka Teminat Mektupları ve Sigorta…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark