Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKA…

 

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74)

Fiyat İstikrarı Komitesi (Kararname Numarası: 74) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI… 

 

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tasarruf Tedbirleri Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021/14 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Tasarruf Te…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yard…

 

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tekdüzen Hesap Planı Yönetmelikte Değişiklik 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – …

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Dene…

 

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ort…

 

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vak…

 

SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları, Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükelleflerin e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor

Sağlık Hizmeti Sunucuları e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…

 

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5’inci maddesinin 3…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark