SGK Genelgesi 2023/15 – 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı

SGK Genelgesi 2023/15 – 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı…

 

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

23 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32141 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâ…

 

SGK Genel Yazı – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-68143973 Konu : Meslek Mensuplarına İlişkin Ertele…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asgari İşçilik Oranları 2023 Değişiklik 22 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32140 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579…

 

SGK Genelgesi 2023/14 – SGK Yapılandırma Genelgesi

SGK Genelgesi 2023/14 – SGK Yapılandırma Genelgesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-010….

 

Yapılandırma Matrah ve Vergi Artırımı Hesaplama Aracı

7440 Sayılı Kanun’da Yer alan Matrah ve Vergi Artırımı Uygulamalarına İlişkin Hesaplama Aracının Kullanıma Açılması Hakkında Duyuru Kıymetli meslek me…

 

Deprem Bölgesindeki Mükelleflerin Zayi Belgesi Müracaatlarına İlişkin Son Yasal Düzenlemeler Hakkında Duyuru – TÜRMOB

Deprem Bölgesindeki Mükelleflerin Zayi Belgesi Müracaatları Bilindiği üzere 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle A… 

 

SGK Genelgesi 2023/13 – 7438 Sayılı EYT Kanunu

SGK Genelgesi 2023/13 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-98547999-010.01-67161405 Konu: 7438 Sayılı K…

 

SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-98547999-010.99-67337070 Konu: 5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Madd…

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

16 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32134 Karar Sayısı: 6969 Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına D…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark