Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar 29/04/2021 29 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31469 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – …

 

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı İŞ GÖRMEZLİK HALİNDE VERİLEN ÖDENEKLERİN HESAPLAMA İŞLEMLERİ 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahs… 

 

SGK Genelgesi 2021/13

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-96597630-010.06.02-24402875 Tarih: 27.04.2021 Konu : 2016/21 Sayı…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/15, K: 2020/78 Sayılı Kararı – 488 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2020/15 28 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31468 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2020/15 Karar Sayıs…

 

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

Yeni Gemi İnşa Edilmesi Teşviki 28 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31468 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı Sayı : E-72808405-404-00008469661 Tarih: 24.04.2021 Konu : Kısa Çalışma Ö…

 

TÜRMOB – Mesleki Kamuoyuna Duyuru

TÜRMOB – Mesleki Kamuoyuna Duyuru 29 Nisan 2021 -17 Mayıs 2021 tarihlerinde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. — Kapanmanın uy… 

 

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de..

 

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Meslek Mensupları Muaf Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikt…

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değişiklik 27/04/2021 27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31467 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark