Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemleri

Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar…

 

GVK 314 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

GVK 314 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7318 Sayılı Kanun Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Kanun No: 7318 Kabul Tarihi: 29/4/20…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 3931) 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3931 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygul…

 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

4857 Sayılı Kanun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 3930 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3930 4857 sayılı İş Kanununun… 

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)

Esnaf Koronavirüs Verilecek Destekler 3929 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3929 Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kiş…

 

Yargısal Faaliyetleri İcra Eden Avukatlar Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf

Yargısal Faaliyetleri İcra Eden Avukatlar Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf YARGISAL FAALİYETLERİ İCRA EDEN AVUKATLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNDE KISITLAMAY…

 

Tam Kapanma Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge

Tam Kapanma Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge gönderdi. Genelgede daha…

 

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortal…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark