Asgari Sermaye Tutarları Hakkında Ticaret Bakanlığı Genelgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-433.99-00092124772 Konu: Asgari Sermaye DAĞITIM YERLERİNE Malumları olduğu üzere, 2… 

 

2024 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

2024 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları   İhlalin Türü   2022 (TL) 2023 (TL) 2024 (TL… 

 

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süre…

 

2024 Vergi Takvimi

2024 Vergi Takvimi Mükelleflerimizin; vergi türlerine göre beyan ve ödeme süreleri, bildirimlerin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının…

 

2024 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı

Mevzuatın Adı: Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari…

 

2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32416 2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi …

 

2024 Vergi Dilimi

2024 Vergi Dilimi 2024 Vergi Dilimi – Ücretliler 110 .000 TL’ye kadar % 15 230 .000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası % 20 870.000 TL’…

 

30 Aralık 2023 Tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32415 (2. Mükerrer) Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına…

 

2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32415 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 27/12/202… 

 

Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Değişiklik…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark