Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasl..

 

SGK Duyurusu – Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru T.C. SOSYAL GÜ…

 

Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler – VUK Sirküleri 156

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hak…

 

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında SGK Duyurusu

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURU…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2022/146 Sayılı Kararı – 213 Sayılı Kanun Hk.

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32188 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından Esas Sayısı: 2022/146 Karar Sayısı: 2023/31 Karar Tarihi: 16/2/2023 İT..

 

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32188 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete… 

 

2023/Mart SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Süre Uzatılması

2023/Mart SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Süre Uzatılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 2…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 416)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 416) 10 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32186 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1-…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) 10 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32186 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu Kapsamında Yükümlülükler ve Süre Aşımı İdari Para Cezası Miktarları – 2023 Yılı

SANAYİ İŞLETMELERİN DİKKATİNE 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında yükümlülükler ve süre aşımı İdari Para Cezası miktarları; İşlem Süresi İdari..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark