2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖZET 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2022 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir ver…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi – 2023 Beyanname Rehberleri Yayımlandı

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira..

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 01 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32119 H… 

 

Vergi Takvimi Mart 2023

Vergi Takvimi Mart 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2023 09/03/2023 16-28 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

KDV Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 45)

25 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32115 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) Hazine v…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) 25 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32115 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan..

 

SGK Genelgesi 2023/9 – Malatya İli Meslek Mensubu Erteleme

SGK Genelgesi 2023/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.06.01-64667558 Konu: Malatya İli Mes…

 

Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6865)

24 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32114 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 6865 Ekli “Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar”ın yürürlüğ…

 

SGK Genelgesi 2023/8 – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

SGK Genelgesi 2023/8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363- 64581680 Tarih: 23/02/2023 Konu: Meslek…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)

23 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32113 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 6830 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark